Veteranbiler – gammelt blir som nytt

Veteranbiler er biler og lastebiler eldre enn 30 år jfr. Toll- og avgiftsdirektoratet. Veteranbiler er i mange tilfeller også gjenbruksbiler. I mange tilfeller så er de jo restaurert 100 % og satt sammen til så nær sitt originale utseende som overhodet mulig. Dette er en stor hobby for mange.

Leter man gjennom byer og bygder i dag i Norge kan man finne utrolig mange nesten perfekte eksemplarer av eldre kjøretøy. Noen har bare stått bortgjemt på en låve eller bakerst på et lager, mens andre igjen er restaurert av entusiaster.

Ifølge Toll- og avgiftsdirektoratet defineres en bil som veteranbil fra og med året kjøretøyet er 30 år bilen ble registret første gang i Norge, eller etter produksjonsdato ved import av veteranbil fra utlandet. Statens vegvesen har ikke en definisjon for veteranbil (kun Toll- og avgiftsdirektoratet), men en teknisk klassifisering (teknisk gruppe: M1, M2, O1 osv.) se vognkort. Første gang registrert i Norge (ref vognkort) regulerer hvilken forskrift som er gjeldene for kjøretøyet.

Historisk kjøretøy

EU overlater til hver enkelt nasjon å velge hyppighet av PKK (EU-kontroll) på kjøretøy. I tillegg er det nå vedtatt en standard for hva et “historisk kjøretøy” er.

Kjøretøy av historisk interesse er alle kjøretøy som anses som historisk av den medlemsstat – eller den institusjon som er gitt statlig myndighet – der kjøretøyet er registrert, og som oppfyller følgende krav:

Produsert eller førstegangsregistrert for minst 30 år siden.

Kjøretøyets spesielle type, som definert i landets eller i EUs lover, er gått ut av produksjon.

Det er bevart og vedlikeholdt i sin originalstand, og er ikke vesentlig teknisk endret i hovedbestanddelene.

Historisk kjøretøy
Historisk kjøretøy

Liste over forskrifter etter år:

Forskrift for brug af motorvogne i Kristiania 1899

Lov 1912 motorvogn

MOTORVOGNLOVEN 1926

1942 forskriften

Tillegg til 1942 forskriften (lys)

Krav til kjøretøy nr 2 1994

Kjøretøyforskriften 1995

Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil. 2012

Denne definisjonen kom da vegdirektoratet innførte nye regler om import av motorhistoriske kjøretøyer eldre enn 30 år, som innebar at det kan importeres motorhistorisk interessante kjøretøyer og få dem registrert på norske skilt uten å måtte oppfylle dagens krav til kjøretøyer. Det følger da med ingen bruksbegrensning, men med veteranbilforsikring kan kjørelengde og andre vilkår tilkomme.

Fram til 2004 var veteranbiler fritatt for årsavgift, men Stortinget vedtok å gjøre om personskadeavgiften, som tidligere ble innkrevd via forsikringsselskapene, til en årlig avgift for veteranbiler, mopeder og traktorer i 2005.

Denne personskadeavgiften var for året 2005 på 180 kroner, for 2006 på 365 kroner og for 2007 på 370 kroner. For året 2008 vil avgiften være 380 kr. Og nå i 2017 er den høynet opp til 455 kroner. Men nå heter den ikke personskadeavgift lenger – det er en årsavgift som er den samme for flere typer kjøretøy. I samme klassen som veteranbiler finner vi også; Elbil, moped, traktor, taxi (med hovedløyve) med flere.

Har du?
Har du?

Har du?

Skulle du ha en gammel bortgjemt bil som er i god eller perfekt stand. Send gjerne et bilde av bilen og vis den frem!