Tiltaksbedrifter

Tiltaksbedrifter er vel for mange bedre kjent som Attføringsbedrifter, jeg vet at begge navn eller betegnelser er i bruk men Tiltaksbedrift er det korrekte nå. Det er flott at det finnes slike bedrifter, og det har etter hvert kommet svært mange av dem også. På lik linje med det meste i samfunnet, er også dette markedet konkurranseutsatt. En del av disse bedriftene tilbyr også kurs for brukere i NAV-systemet, altså tjenester som NAV kjøper eksternt.

Komme seg i gang i arbeidslivet

De som jobber i denne type bedrifter er som nevnt innenfor NAV-systemet, men det er så klart ansatte i bedriften også. Her får man muligheten til å prøve seg i jobb, samtidig er det rom for at noen trenger tilrettelegging og ikke yter 100% hver dag.

Det er ulike situasjoner og utfordringer som brukerne befinner seg i, en del har ikke tidligere jobberfaring. Men det er også mange som har mange år fra arbeidslivet, men som har havnet utenfor av ulike årsaker.

Produksjon og salg

Det har de senere årene vært stort fokus på at denne type bedrifter skal drives lønnsomt, tidligere var det i stor grad tilført midler fra det offentlige men dette er redusert og i en del tilfeller tatt helt bort. Tanken er at bedriften skal drives som en ordinær bedrift, brukerne skal alene eller i fellesskap skape resultater for bedriften.

Produksjon og salg
Produksjon og salg

Langvarig sykdom

Svært mange av de som er i praksis i denne type bedrifter er mennesker som har vært langtidssykemeldte, praksisen i bedriften starter ofte med kursing men ikke alltid.

Det kan være tøft å komme seg i gang igjen etter lang tid utenfor arbeidslivet, perioden i bedriften skal da ha som formål å gi jobbtrening, være en del av et fellesskap og ikke minst det å kunne klare å stå i jobb 8 timer daglig.

Det er ikke sikkert ordinær jobb blir resultatet, det kan også være at trygd er det man ender opp med. Men dette avklares underveis, og samspillet med NAV er tett slik at man hele tiden kan sette inn tiltak og korrigeringer for vedkommende.

Salg av tjenester

Tidligere var det ofte produksjon av ved og produksjon av enklere produkter og komponenter/deler som var typisk å finne i denne type bedrifter. Det kunne også ofte være montering av diverse produkter, men felles for dem alle er at det er relativt lette arbeidsoppgaver som ikke krever lang opplæring eller kompetanse.

De senere årene har denne type bedrifter kommet mer inn på Salg-Service paraplyen, det er typisk renhold, kantine og catering og transport. Med transport menes både lager og sjåfør.

Salg av tjenester
Salg av tjenester

Det er innenfor denne paraplyen det finnes mange arbeidsplasser, en del av dem krever så klart førerkort og truckførerbevis. Begge disse delene, kan man søke NAV om hjelp til, praksis for man i bedriften. Da kan veien til lønnet arbeid være kortere enn man aner, her er det snakk om samarbeid mellom bruker, bedrift og NAV.

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)

For de som er avklart som ikke aktuelle for vanlig lønnet jobb, finnes det også muligheter. Dette er ofte folk med store utfordringer i forhold til det ordinære arbeidsliv. De er på lik linje med de andre, med på å produsere produkter eller utfører enkel montasje av deler som bedriften selger. Her er med andre ord alle med på å bidra til felles resultater.