Salg fra bil på messer og marked

Vi har sikkert alle sett dem, de som selger varer fra varebiler. Mine erfaringer er at de ofte selger frilufts klær, overskuddsmateriell fra Forsvaret og spekepølser. Dette er nok litt grovt inndelt, det er klart de selger mer enn dette. Men mine observasjoner er at de ofte satser på denne type varer, mange av dem lever av å reise landet rundt på denne måten.

Hvor mange som lever av dette vet jeg ikke, men ut fra antall selgere man stadig ser, er det nok ganske så mange.

Kjøper opp store kvanta

De som satser på å selge klær og annet utstyr fra Forsvaret, kjøper ofte opp på auksjoner. Her kan man gjøre veldig bra kjøp, det er mye av dette som er helt nytt. Men det finnes så klart utstyr og klær som ikke kommer fra Forsvaret, en del flotte jakt og frilufts klær. Her er det mulig å gjøre en god handel, man kan komme langt rimeligere fra det enn i en vanlig forretning.

Kjøper opp store kvanta
Kjøper opp store kvanta

Finner dem over alt

De som er operer i dette markedet, er flinke til å oppsøke forskjellige arrangement. Man finner dem på alt fra store arrangement, til små lokale arrangement. De har ofte med seg store mengder, så om det er klær man tenker seg er det sjelden problem med utvalget.

Sosialt

Sosialt
Sosialt

Det å gå slik mellom salgsboder, biler og partytelt, er ganske så trivelig. Her selges det meste, en del selger noe så enkelt som kaffe og vafler. Her kan man sette seg ned i ro og mak og se på folkelivet, dette er noe vi nordmenn liker. Jeg vil tro denne tradisjonen stammer fra gamle dager, dette med lokale marked er noe vi er vant med fra mange år tilbake. Her treffer man alt fra de helt ukjente, til naboer og slekt. Aurskogmart`n er et lokalt arrangement som ofte tiltrekker seg denne type boder og selgere, de er også blitt kjent for å leie inn god musikk.

Men det er ikke bare vi nordmenn som liker marked, mange steder i verden finner man det samme. I Thailand vet jeg det er veldig vanlig med marked, de avholdes en til flere ganger i uken. Selgerne kommer ofte midt på natten for å rigge opp til neste dag, når dagen er omme så rives det og de reiser ofte til nye steder. Dette blir nok like mye en livsstil, som et yrke og et levebrød. Slik er det nok med en del av de som selger her hjemme også, stadig på jakt etter nye steder å selge.

Leie faste plasser

En del av dem, leier også faste plasser. Det er ofte utenfor kjøpesentre, rasteplasser og andre steder hvor det ferdes en del mennesker. Det betyr ikke at de står der daglig, men kanskje noen dager hver måned. Salg av smultringer er det også en del som driver med, dette er jo ganske sesongpreget, så det er naturlig nok rundt juletider man finner disse.

Det er egentlig bare fantasien som setter begrensninger her, men det er klart man må ha et opplegg som er levedyktig. Men med pågangsmot, riktige og gode produkter, samt gode priser så er alt mulig.