Salg av ved

Det å selge ved, er for mange blitt en slags hobby. Det er mange, særlig pensjonister som driver med dette. Jeg vet av egen erfaring at det er mer jobb enn det kan virke som, har selv prøvd å produsere min egen ved men det ble med den ene sesongen. Vi hadde en del år en avtale med nettopp en pensjonist, han solgte oss vinterveden hver høst av prima kvalitet. Han hadde avtale med Hafslund, om å rydde under kraftgater. Hvor mange favner ved han klarte å produsere til eget og andres forbruk, har jeg ikke anelse om. For han var nok det å drive med noe, mer viktig enn inntektene på dette.

Ved salget øker

Om man ser tilbake 2-3 år, viser produsenter av ved til et økt salg. Hvordan salget av ved blir fra år til år, avhenger av så mye. Men om vi ser på Østlandet, er trenden uansett mengde solgt ved, at vi kjøper nesten utelukkende bjørkeved.

Tidligere gikk det også mye blandings ved, dette fordi den er en god del rimeligere enn bjørk. Men av de mest vanlige tresortene, er det helt klart bjørk som varmer best.

Ved salget øker
Ved salget øker

Sommeren spiller en rolle

Ved produsentene er klare på at sommerværet spiller en rolle for hvordan salget går, etter kalde og våte somrer så øker salget merkbart på høsten og starter dessuten tidligere.

Vi har blitt mer «Merkebevisste» om man kan kalle det for det, vi vil ha bjørkeved og den skal være pen å se på. Pen å se på betyr at den hvite barken må være på, det får man til ved å felle treet mens det enda er kaldt på vinteren/våren.

Mye som spiller inn på salget og pris

Som vi alle vet så svinger strømprisene ganske mye, dette får innvirkning på ved prisen. Når strømmen er dyr, er det flere som velger ved som alternativ fyring. Det er med ved som det er med alt annet, tilbud og etterspørsel innvirker på pris. Men tradisjonelt sett så blir det billigere med ved, enn dyr strøm. Men man må belage seg på at veden blir noe dyrere i perioder med dyr strøm.

Lagring av ved

Det er mange som følger med på markedet, det kan være lurt å kjøpe ved om våren og sommeren. På høsten stiger ofte ved prisen, siden etterspørselen øker. Så hvis man har plass til å lagre, er det bare å slå til når man kommer over gode priser.

Jeg vet at det er noen som kjøper opp ved, og selger den videre. Fortjenesten på slik videresalg kan være alt fra minimal til betydelig, man kan i alle fall si at det er lettjente penger.

Om man har avtale med god pris hos en ved produsent, og man samtidig har en fast kundegruppe som årlig kjøper ved, kan man faktisk tjene en del på å videreselge på denne måten. Transport er det eneste man trenger å besørge, for kunden ønsker ofte å få veden tilkjørt. Men det er ikke urimelig å da ta et transporttillegg eller at man baker transportutgifter inn i prisen for veden.