Salg av gatemagasin

Jeg er nok av de som ofte stopper opp når jeg ser selgere av gatemagasin, jeg synes de skriver om utrolig mye interessant og ikke minst ideen og opplegget rundt det hele som jeg liker. Som Oslo-gutt er det naturlig nok = Oslo som jeg har lest mest, dette er virkelig bra lesestoff og tar for seg saker og ting annen presse ofte ikke skriver om.

= Oslo

Dette er Norges første gatemagasin. Etter at Oslo fikk sitt eget gatemagasin, kom det mange andre byer etter. De så hvordan dette slo an i Oslo, så på kort tid dukket det opp mange magasiner. Men på lik linje med mye annen papirbasert presse, har også en del gatemagasin opplevd det samme med nedgang i salget. Toppåret var 2012 da de solgte 38 000 magasin hver måned. = Oslo startet opp i 2005, men har siden den gang halvert staben og antall selgere. Men kvaliteten på magasinet, er like god som før. Formålet med magasinet er at det skal ta for seg situasjonen til de som sliter i samfunnet, og tale deres sak. Alle selgerne kommer fra ulike utfordringer  i livet som rus, fattigdom og andre vanskelige situasjoner. 50% av prisen for et magasin, går direkte som lønn til selgeren.

Asfalt

Dette er navnet på gatemagasinet i Stavanger, det er på mange måter veldig likt Oslos = Oslo. Formålet og driften er veldig lik, og kommer mange av byens vanskeligstilte til gode.

Asfalt
Asfalt

Klar

Enda et navn på et gatemagasin, denne gangen i Agder. Klar startet opp med salg av magasiner i Kristiansand, og het i 2006 Klar Kristiansand. 2006 var også året som magasinet kom i trykken, men de byttet etter hvert navn til Klar. Dette med tanke på at de da også kunne selge det i andre byer i fylket. Klar har også et eget bedriftsfotballag, her er det blanding av tidligere rusavhengige og ansatte.

Virkelig

Nok et gatemagasin, dette dekker Nord-Norge og byene Tromsø og Bodø. Siden alle gatemagasin har samme formål, er det ikke nødvendig å fortelle at det også her er de som på en eller annen måte sliter eller har slitt med livet sitt som er selgere. Om man er nysgjerrig på denne type magasin, er det bare å sjekke opp på nettet. Der ligger det opplysninger om dem alle sammen, det ligger også opplysninger om utgiver og noen artikler ligger også elektronisk. Jeg synes det er veldig flott at det finnes slike magasiner, her har de som sliter mulighet til å kunne gjøre en jobb å tjene noen kroner. Men kanskje noe som er like viktig, de får publisert hvordan det er å havne på utsiden. Jeg tror alle og enhver kan ha godt av å sette seg ned å lese et slikt magasin. I dagens samfunn er det lett å havne på utsiden, balansegangen her er hårfin. Det er kort vei fra det å være etablert og vellykket, til det å havne i problemer som kan ta fra deg både familie og jobb. Husk vi er alle sammen bare mennesker!