Om resirkulering i fremtiden

Det blir et større fokus på resirkulering og det å være miljøvennlig, og man engasjerer seg på flere områder. Det er viktig å formidle kunnskap om dette i skole og i media for å opplyse folk. Forbruk er et stort problem og det blir mer avfall å håndtere, dette blir en større utfordring for kommunen og staten.

Hva skal man sortere? Er det nok å skille papir fra restavfall, eller må man ha beholdere for flere typer avfall? Det er forskjell på hvordan folk bor og lever, og noen er flinkere til å resirkulere enn andre. Det er mye man kan gjøre med husholdningens forbruk og folk bør være bevisst på sitt forbruk.

Resirkulering handler ikke bare om å skille papir fra matavfall, man må også forstå hvorfor man gjør det og hva som skjer med avfallet. Det ligger også mye penger i forbruk og hvordan man utnytter ressursene og man kan spare mye energi og penger på å gjøre det riktig.

Hvordan resirkulere?

For det første så fins det ikke noe fasitsvar på hvordan man skal resirkulere og man må finne den måten som passer best for sin husholdning. Det å utnytte ressurser og kaste avfall på riktig måte har man vært opptatt av alltid, det er bare ulike måter å gjøre det på.

I gamle dager så tok man vare på mat helt til det var ubrukelig og man gav mat til dyrene – i tillegg tok man vare på plastbokser og syltetøyglass slik at man kunne bruke det til andre ting. På denne måten sparer man penger og man har mer til overs. I dag blir avfall håndtert på flere ulike måter.

Hvordan resirkulere?
Hvordan resirkulere?

Når det gjelder å være miljøvennlig og kutte CO2-utslipp så fokuserer man nå på å for eksempel bruke biodrivstoff i stedet for bensin, og man bruker mer elektrisitet enn tidligere. Man er opptatt av å produsere miljøvennlig emballasje og å lage produkter som kan resirkuleres.

Hvordan ser fremtiden ut?

Teknologi er med på å gjøre resirkulering enklere og det er enklere å få informasjon ut til folk. Resirkulering handler også om samarbeid og å finne gode løsninger. Allerede gjenbrukes plast til nye produkter og man kildesorterer stadig flere avfallstyper.

Mye handler om å endre vaner og å leve mer miljøvennlig – er det nødvendig å dra til Spania hver sommer? Er det nødvendig å la alt lys stå på hele natten? Kanskje fins det ting som er viktigere. Det er mulig å bygge hus som er mer miljøvennlig og som ikke har så store utslipp, og det å kjøre el-bil eller bruke el-sykkel vil gi mindre utslipp.

Resirkulering kommer til å være viktigere i fremtiden og man kommer til å resirkulere flere ting og bruke dem om igjen i nye produkter. Det er like mye et personlig ansvar som et statlig ansvar, og kunnskap vil være viktigere. Et eksempel på en nyvinning er en Coca-Cola flaske laget av plast fra havet. Coca-Cola sier at det vil være mulig å produsere annen emballasje til mat- og drikkevarer av denne plasten i fremtiden.