Kjøp & salg av tjenester øker

De siste årene har vi kjøpt mer og mer tjenester, tenker da på snørydding, plenklipping, malejobber og slike ting. Selv har jeg ikke benyttet meg av dette, men vet at det er mange som synes dette er nyttig og at det sparer dem for mye tid. Man skulle kanskje tro at det er mest eldre mennesker som er kunder, men det er faktisk mange yngre også. Er nok en konsekvens av tidsklemma, kombinert med gode tider slik at vi har råd til å koste på oss litt hjelp.

Mange fra Øst-Europa

Det er en kjent sak at det er mange arbeidere fra land som Polen, Litauen, Latvia og Estland, de kommer til Norge for å tjene gode penger. Svenskene er jo også her i et stort antall, men de jobber nok for det meste innen litt andre bransjer enn de som kommer fra Baltikum.

Renhold

Det som er nytt innen renholds bransjen, er alle de private husholdningene som nå kjøper slike tjenester. Med et stramt tidsskjema og mye annet ved siden av jobb, er det kanskje ikke så rart at noen velger å bruke litt penger for å få mer fritid.

Maling
Maling

Maling

Polakkene er nok mest kjent for nettopp det med å male hus i sommerhalvåret, her finner man de som driver alene eller sammen med en kamerat, til relativt store firma som de har bygget opp gjennom flere år i Norge. Polakkene har rykte på seg for å gjøre en god jobb, til en grei pris.

Hvor kommer de fra?

Man kan få inntrykk av at hovedmengden av folk som kommer til Norge for å jobbe med sesongbetont arbeid, er polakker. Men dette stemmer ikke, statistikk fra siste kvartal i 2016 viser følgende:

Av totalt 79 404 personer kom 20 651 fra Polen. Det er her snakk om personer som ikke har fast adresse i Norge men som kommer for å jobbe midlertidig.

Sverige står ikke spesifisert i oversikten, men samlet fra Norden kom det 22 820. Det er grunn til å tro at svært mange av disse er svensker.

Det er altså tallene for sysselsatte på korttidsopphold.

Også jobb for Nordmenn

Selv om man kan få inntrykk av at det nesten bare er utenlandsk arbeidskraft innen visse bransjer, så stemmer ikke dette helt. Det er fortsatt mange nordmenn som jobber innen Service og Samferdsel, det er relativt lett å få jobb og behovet øker stadig.

Også jobb for Nordmenn
Også jobb for Nordmenn

Fagbrev

Innen en del yrker er det også kommet fagbrev man kan avlegge, ungdommen tar dette som en del av den videregående opplæringen i skolen. Mens de litt eldre kan avlegge fagbrev nesten uten å sitte på skolebenken, de avlegger det i praksis på sin egen arbeidsplass.

Renhold er en bransje som nå har fagbrev, er kanskje ikke så mange som vet det. Renhold er viktigere enn mange av oss tenker på, det er først når renhold uteblir eller er utført dårlig, at man legger merke til viktigheten av den.

Arbeidsmarkedet er i stadig endring, og uten utenlandsk arbeidskraft ville vi nok hatt problemer med å dekke alt selv. Dette gjelder mange yrker og bransjer.