Innsamlet papir

Jeg husker den tiden hvor det var vanlig med papirinnsamlinger, det var ofte idrettslag og foreninger som tok denne jobben som dugnad og mulighetene for en god inntekt. Men nå finnes det stort sett organiserte og faste rutiner på dette, med kildesorteringen ble behovet for slike innsamlinger borte. Vi vet at papir kan brukes til så mangt, men hvordan sorteres egentlige papirsortene?

Mange forskjellige typer produkter

For deg og meg er det nok aviser, ukeblader og reklamehefter som bidrar mest. Men det er også drikkekartonger, egg kartonger ja alt som sorterer inn under papir og papp. Mange steder har man egen sortering for drikkekartonger, altså at man ikke blander dette med papir som avsier og ukeblader.

Mange forskjellige typer produkter
Mange forskjellige typer produkter

Jeg har sett litt på hvordan bransjen deler inn dette i ulike grupper.

Mange av de gruppene som mottaksapparatet deler inne papirene i, er ikke normalt noe vi forbrukere trenger å forholde oss til. Dette fordi mye kommer fra industrien og næringslivet, men uansett kan det jo være greit å vite noe om det. Det viser kanskje hvor viktig det er med skikkelig sortering, slik at prosessen videre blir så ren, ryddig og effektiv som mulig.

15 sorter eller grupper
15 sorter eller grupper

15 sorter eller grupper

En av våre største aktører innen Gjenvinning, deler inn papp og papir i 15 forskjellige grupper. Dette er nødvendig for at produksjonslinjene videre skal ha best mulig kvalitet og minst mulig går til spille og ikke kan gjenvinnes.

Avisrotasjon Dette er ikke avisene vi leser hjemme i godstolen, men kommer fra trykkeriene og er papir som har gått til spille tidligere, altså ikke noe trykk på det.

Blandet kontorpapir Ligger vel i navnet, men her kan det også være blandet med kartong og papp men ikke mer enn 25 prosent.

Blandet kvernet papir Kort og godt de strimlene som makuleringsmaskinen spyr ut.

Blandet rotasjon Er som Avisrotasjon, men her er det også ukeblad- og magasinblad papir.

Blandet trykkeripapir Restprodukt fra trykkeriene, maksimal prosent blandet med kartong og papp.

Bølgepapp Kommer hovedsakelig fra butikker, men som du ser så skilles dette fra vanlig papp og det er verdt å merke seg når du kildesorterer hjemme.

De-Ink Aviser og ukeblader, det er nok her den private husholdningen bidrar mest. Det er jo fortsatt en del som leser på papir og ikke på nett, volum på    De-Ink er ganske betydelig om vi tenker på landsbasis i alle fall.

Drikkekartong Denne kommer etter sortering fra De-Ink eller at kunden har sortert det ut selv, noe som er mer og mer vanlig.

Papp og papir Også her er det deg og meg som bidrar mest, det er blanding av forskjellig type papir og papp.

Jeg har ikke tatt med alle sorteringer her, det er en del som kun gjelder for papirprodusenter og trykkerier.

Nye papirprodukter

Det aller meste ender til slutt opp som nytt papir, det er jo i et miljøperspektiv mye å hente på at papiret blir gjenvunnet. Det krever mye gjennom hele kjeden, men vi blir flinkere og flinkere til å være bevisste på hvordan vi håndterer avfallet vårt så gjenbruks graden bare øker og øker.