Hvor blir det av brukte bilbatterier?

Brukte bilbatterier er noe det finnes mye av, jeg tenker da på de som er ubrukelige og må kastes. De fleste vet jo at dette er spesialavfall, batterier er ikke noe man bare kaster der det passer seg. Det gjelder jo alt fra de minste klokkebatteriene, til store bilbatteri. Hva med batterier fra elektriske biler? Hva skjer med disse når de er gamle og utslitt?

Tyveri av batterier

En del avfallsplasser og mottak av bilbatterier, sliter med at det fra tid til annen blir stjålet bilbatterier. Dette er batterier som er levert inn, altså stort sett helt ubrukelige. Men allikevel stjeles det en del av dem, på Romerike ble det for en del år siden stjålet flere tonn av dem. Det samme skjedde i Trøndelag. Teorien er at batteriene stjeles for at de inneholder bly, dette kan man få noen kroner for. Men resten av batteriet er verdiløst, det er snakk om cirka 2000 kroner for ett tonn bly, med andre ord ikke noen store summer. Men det man er redd for, er at dette skaper et miljøproblem. Hvor gjør de av resten av batteriet når blyet er tatt ut? Svaret på det har vi ikke, men vi kan bare håpe at de ikke havner i naturen.

Tyveri av batterier

Bruk av brukte elbilbatterier

Det skjer mye på dette området, man har jo innsett at det vil bli et betydelig antall brukte batterier nå som elbilsalget har tatt seg så kraftig opp. Men problemet er der egentlig allerede, så de har foretatt studier og prosjekter på dette. I Japan og Tyskland har de kommer frem til at disse batteriene kan brukes til å lagre energi fra solcellepanel, selv om batteriene ikke lenger er gode nok til bildrift. Det kommer nok til å skje mye på dette området i årene som kommer, men det er jo gledelig at de kan komme til nytte i lang tid etter at der er pensjonerte som bilbatteri. De regner med at et batteri kan brukes i cirka 8 år, men det er klart en gang må de jo pensjoneres for godt.

70-80% igjen av opprinnelig kapasitet når de pensjoneres

Det som sikkert mange vil bli overrasket over, er at et elbilbatteri har hele 70-80% igjen av den opprinnelige kapasiteten når det ikke lenger kan brukes i en elbil. Det er snakk om at et slikt batteri, normalt sett tåler 4000-5000 oppladinger. Disse undersøkelsene er gjort på litt eldre elbiler, men tallene er ikke så veldig mye annerledes på de nye modellene.

Organisert returmottak

I Norge har vi et godt mottaksapparat for alle typer spesialavfall, men det er ikke alle land som har det slik. På verdensbasis utgjør batterier et betydelig miljøproblem, blant annet fordi man ikke har noe organisert returmottak. Det blir spennende å se denne utviklingen videre, det er helt klart at det kommer til å skje mye. Tenker da både på ny teknologi og ikke minst på etterbruken av dem. Hva Norge har tenkt med sine brukte elbilbatterier blir spennende å se, men det at det er muligheter til gjenbruk er det ikke noen tvil om.