Fra kolonial til nett & storsenter

Jeg kan ikke annet enn å sitte å mimre tilbake til den tiden hvor det fantes små koselige kolonialer som det så flott het, det er ikke veldig lenge siden heller. Det føles i alle fall ikke lenge siden, men det kan jo være et tegn på at jeg begynner å bli gammel selv. Jeg husker at hver grend og bygd hadde minst en slik forretning, ja gjerne både to og tre også. I dag er alle disse borte, det er kommet større enheter som ligger mer sentralt plassert i kommunen eller inne på et av de mange storsentre som i dag finnes. Det å være tilsluttet en kjede er avgjørende for å kunne lykkes i dagens marked, det er ikke slik som før med frittstående kjøpmenn.

Nordmenn er spesielle

Vi må nok bevege oss vekk fra det nostalgiske med små kolonialer uansett om vi vil det eller ikke, men det kan ut fra antall butikker selv i vår moderne tid virke som vi ikke helt har klart å venne oss til endringen fra mange butikker til færre og større enheter. Tallene viser at vi i Norge fortsatt har for mange butikker, hvis vi sammenlikner oss med nabolandet vårt Sverige så handler vi dobbelt så mange ganger hver uke. Vi har mange butikker, mange av dem driver så vidt i balanse ja og en del av dem også med tap. Fremtiden er mer og mer handling på internett også når det gjelder matvarer, dette er jo allerede i full gang men det er ifølge ekspertene bare begynnelsen. Når våre barn og barnebarn skal stå for innkjøpene i fremtiden, vil det nok være langt færre fysiske butikker å velge blant.

Færre og større aktører

Vi har de siste årene sett en utvikling som går i retning av færre men betydelig større aktører, det er mange sider ved disse endringene og mange hevder at dette ikke er til det beste for oss forbrukere. Jeg velger å være stilltiende om hva som gagner meg som kunde best, men klart det er vel ikke av det beste om store deler av markedet kontrollers av få aktører.

Færre og større aktører

Coop kjøpte Ica

Dette er vel det som tydeligst viser hvilken retning bransjen styres mot, det var mange og heftige debatter omkring dette oppkjøpet. Men som vi vet ble det godkjent av Konkurransetilsynet og oppkjøpet kunne bli en realitet, dette medførte at Coop kontrollerer en betydelig del av det norske markedet, og alle Ica og Rimi forretninger heter i dag enten Coop Extra, Coop Mega eller Coop Prix. Det er ikke noe tvil om at dette oppkjøpet var vellykket for Coop sin del, de kunne vise frem til betydelig bedre resultater allerede første året etter oppkjøpet. Klausulen for at oppkjøpet skulle godkjennes var at Coop på sine side skulle selge 93 av sine butikker, antall butikker de kjøpte opp var hele 553. Jeg for min del tror ikke det er mye vi som forbrukere kan gjøre for å bremse ned eller stanse denne utviklingen. Store aktører både på fysiske butikker, men også på nett har kommet for å bli.