Antikviteter

En gammel brukt ting kan være en antikvitet om den bare er gammel nok. Etter norsk standard så er en gjenstand som er over 100 år gammel en antikvitet. Og har det først blitt en antikvitet så er prisen høyere. Så kanskje du har store verdier stående på loftet eller i kjelleren?

Er sakene bare gamle nok så kan vi i Norge like gjerne bruke ordet oldsak som antikvitet. Men da snakker vi om så gamle ting at det er museums gjenstander som forteller noe av historien fra f.eks. fra steinalder eller vikingetid. Disse sakene er også da arkeologiske.

Men det er litt nyere ting jeg tenkte å snakke litt om da. Antikviteter er det jo selvfølgelig også dersom det er så gammelt. Og ifølge norsk lov er det forbudt å ta med visse ting av nasjonal og/eller historisk verdi ut av landet. Disse reglene finnes i en mengde land for å forsvare landets historie og historiske verdier. Smugling har derfor blitt en del av internasjonal etterforskning av f.eks. Interpol.

Krav til handel

Det finnes flere forskjellige typer antikvitetshandel. Alt fra den spesialiserte som krever mye kapital for å skaffe salgsgjenstander. Men du kan også velge den enkle hvor det ikke kreves mye kapital. For å bli en antikvitetshandler i Norge, så kreves det kun en skraphandlerbevilling.

Krav til handel
Krav til handel

Mange ting blir solgt der som går under tittelen «brukt». Enkelte ting har imidlertid stor verdi, og selges gjennom kvalifiserte firmaer, da gjerne i form av auksjoner. Slike firmaer har gjerne et kontaktnett som kan bekrefte autentisitet og forventet prisnivå. Dette gjelder ikke minst for brukskunst og kunstverker fra noen år tilbake.

Fra tidligere tider har flere nåværende museumsdirektører arvet konflikter vedrørende retten til et betydelig antall gjenstander som ikke stammer fra vedkommende land.

Forfalskninger

Som med veldig mye annet av populære ting så har også antikviteter ofte blitt så populære at det er blitt et eget yrke å lage forfalskninger. Kina har forøvrig funnet en særegen løsning på problemet, ved å lage perfekte kopier av antikviteter – og regler som gjør disse til «ekte» som en får lov å ta med hjem.

Forfalskninger
Forfalskninger

Forhandler

En antikvitetshandler må omsette sine varer for å på ny skaffe kapital til å kjøpe nye antikviteter. En forhandler er konstant på søk etter nye og skjulte skatter. De tråler alt av garasjesalg, loppemarkeder, bruktmarkeder, eiendomssalg, og dødsbo. Internett er også et sted skjulte skatter kan dukke opp. En god forhandler har «nese» for å finne frem til de rette stedene og søke etter varer til butikken sin.

Forhandler
Forhandler

Når det kommer til å selge varene sine igjen så er det åpnet seg flere muligheter opp gjennom årene. Jeg tenker da på internett og de muligheten det gir. Så det er et fint sted å starte sin business dersom man ikke har kapital nok til å leie et butikklokale f.eks.

Men de mest driftige starter også butikk ut fra sitt hjem. Reiser rundt og selger på markeder og messer osv. Alt selvfølgelig for å tjene penger.