Tiltaksbedrifter

Tiltaksbedrifter er vel for mange bedre kjent som Attføringsbedrifter, jeg vet at begge navn eller betegnelser er i bruk men Tiltaksbedrift er det korrekte nå. Det er flott at det finnes slike bedrifter, og det har etter hvert kommet svært mange av dem også. På lik linje med det meste i samfunnet, er også dette markedet konkurranseutsatt. En del av disse bedriftene tilbyr også kurs for brukere i NAV-systemet, altså tjenester som NAV kjøper eksternt.

Les merTiltaksbedrifter