Leveranse av dagligvarer på døren

For en del år tilbake var det vanlig at den lokale kolonialen, leverte varene på døren. Dette er en ordning som ikke er så vanlig lenger, det er en del eldre som særlig har behov for slike tjenester. Det finnes nok fortsatt forretninger som driver med dette, men da mot et frakttillegg ofte. På bygda med lange avstander og ofte dårlig med offentlig kommunikasjon, er nok dette behovet størst. Men nå er trenden slik at det er i byene, og sentrale strøk at leveranse på døren har økt. Det finnes mange tilbydere, men disse dekker de mest sentrale strøkene.

Les merLeveranse av dagligvarer på døren